ID karty a souhlas se zpracováním osobních údajů

Ikona datum 21.06.2018     Ikona obrázky 3    
Začátkem června byla spuštěna distribuce nových ID karet (průkazů člena ASAT) a to jak střelců tak rozhodčích. Kdo si je ještě nevyzvedl, tak to učiňte co nejdříve. Těm co uhradili členský příspěvek po půlce května bude kartička vyhotovena později, při hromadné objednávce. Informace o tom dostanou mailem. Případné chyby v údajích mi také hlaště mailem na novakr@asat.cz.

Kartičky jsou vydávány při registraci na všech střelnicích při pořádaných závodů zveřejněných na stránkách ASAT a to oproti podpisu na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterým udělujete Asociaci střelců na asfaltové terče, z.s., IČO: 437 53 523 a jejím orgánům (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:    
                  
1) Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení a titul, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo zbrojního průkazu a zbraně, pojištění odpovědnosti a dále výsledky, videozáznamy a fotografie ze střeleckých soutěží a akcí asociace.                        
2) Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů, jejich střeleckých výsledků a poskytování informací týkajících se střeleckých soutěží, akcí, pravidel a organizačních sdělení. Fotografie a obrazový záznam může být použit i za účelem interního i externího marketingu (propagační materiály, webové stránky a facebook Asociace).                       
3) Doba zpracování osobních údajů je čtyři roky od udělení tohoto souhlasu, nebo po dobu trvání členství v asociaci a následně ještě ctyři roky od jeho ukončení.  Výsledky střeleckých soutěží, video záznamy a fotografie mohou být zveřejněny a používány i po uplynutí této doby.                       
4) Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám mimo asociaci. Správce nesmí předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či jiné mezinárodní organizaci než FITASC, které je Správce členem, týká se to jen nezbytných údajů pro registraci na mezinárodní soutěž po předchozí žádosti Subjektu údajů.                       
5) Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenostitelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnou legislativou.                                        
Svým podpisem a převzetím ID karty potvrzujete, že jste byli Správcem řádně poučeni o zpracování a ochraně osobních údajů, že Asociaci střelců na asfaltové terče poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Při podpisu prosím o kontrolu emailových adres, jsou to adresy, které jste uvedli při registraci na www.asat.cz a které slouží k přihlašování na tyto stránky. Při jakékoli změně adresy prosím nezakládejte nový účet, kde není potvrzené členství, jinak vám nepůjde přihlašování na závody, ale napište mi a já změnu adresy provedu.


Radek Novák                      

Obrázky

Komentáře

Přidat komentář »

Žádný komentář nebyl vložen.

Přidat komentář

Komentáře smějí přidávat pouze registrovaní střelci.

Máte-li registraci, přihlaste se

 

 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2019 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.