Vyjádření členů ŘV k hromadnému nákupu nábojů

Ikona datum 30.12.2019    

Dobrý den,

v rámci dění v posledních týdnech ohledně hromadného nákupu nábojů za zvýhodněnou cenu, bychom chtěli za členy řídícího výboru podat dostatečné vysvětlení celé situace. Nemusíme na začátek zdůrazňovat, že myšlenka nákupu nábojů za lepší cenu, než je na běžném trhu dostupná, je vynikající a velice lákavá snad pro každého člena ASAT.

Někteří členové UT rozběhli tuto akci s myšlenkou, že nákup bude pod samotnou hlavičkou asociace ASAT. Bohužel však řídící výbor dostal takové časové ultimátum na rozhodnutí, že nebylo z hlediska stanov možné tuto akci odsouhlasit. Řídící výbor ani sám prezident nemůže odsouhlasit nákup v tak velkém finančním rozsahu. O finančních prostředcích ASAT se může rozhodnout pouze na členské schůzi, která se koná vždy alespoň 1x ročně. Poslední členská schůze se konala dne 16.11.2019 a v zápisu bylo pouze uvedeno, že řídící výbor zjistí informace ohledně hromadného nákupu nábojů.

Pro řádné dodržení stanov spolku byl tedy momentálně hromadný nákup zamítnut. Nejedná se však nikoliv o nezájem ASAT, ale o bezchybný a legální postup spolku. Nelze jednat v nesouladu se Stanovy spolku či Pravidly hospodaření. Pokud budou mít členové UT zájem, dané téma se může detailně probrat a odsouhlasit na další členské schůzi.

Za Řídící výbor

Michaela Štenglová, Igor Můčka, Igor Pokorný, Jiří Janda

 

 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2020 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.