Rozdělení kategorií pro rok 2017

Ikona datum 28.02.2017    

Byly vyhodnoceny výsledky 16 větších závodů za rok 2016 (100 a více terčů) a rozděleny kategorie střelců pro závody v loveckém parkúru (sporting) a compak sportingu platné pro střeleckou sezónu 2017

Z českých střelců byl nejúspěšnější Milan Rybín s úspěšností 86,3%. Nejhojnější účast má Martin Divíšek st., který se zúčastnil všech 16 hodnocených závodů, což je 2600 terčů. Celková úspěšnost hodnocených závodů klesla z původních 71,15% v roce 2015 na 69,59%, což může být dáno zapojením většího počtu nových střelců (Pozn. Střelcům se započítávají jen dokončené závody). Tím pádem se hodně posunuly hranice jednotlivých seniorských kategorií a změna se týká více než 100 střelců.

Z důvodu spravedlivého vyhodnocování prosím pořadatele závodů v LP a CS o dodržování tohoto zařazení a  i o včasné zasílání výsledků všech závodů uvedených na stránkách ASAT.

V připojeném seznamu střelců jsou i všichni zahraniční střelci, kteří v loňském roce navštívili střelecké závody v ČR, aby byla ulehčena práce pořadatelům při zařazování těchto střelců do kategorií. Ze seznamu byli odstraněni střelci, kteří se hodnocených závodů nezůčastnili tři a více let po sobě, k nim bude přistupováno jako k novým střelcům (kromě střelců kategorie C).   Pořadatelům při registraci střelců také ulehčí práci seznam přihlášených střelců na jednotlivé soutěže s jasným rozlišením střelců se zaplaceným členským příspěvkem viz. přehled přihlášených na jednotlivé soutěže. (členské číslo -17 má zaplacen členský příspěvek a je zde vidět i kategorie).  Prosím tedy střelce o přihlašování na jednotlivé soutěže.

Rozdělení bylo provedeno podle stejného principu jako v předchozích letech. Níže je znovu uveden celý postup, jak jsme dospěli k zařazení jednotlivých střelců.

Základní rozdělení pro rok 2017 je následující :

 • Junior - datum narození 1.1.1997 - 31.12.2003
 • Senior - datum narození 1.1.1962 - 31.12.1996
 • Veterán - datum narození 1.1.1952 - 31.12.1961
 • Superveterán - datum narození před 31.12.1951 včetně
 • Ženy - bez rozdílu věku

Pro potřeby ASATu je dále rozdělena kategorie Senior na 3 části podle úspěšnosti střelby v roce 2016 následovně:

 • Senior A - úspěšnost > 75,0%     (pro rok 2016 to bylo > 78,0%)
 • Senior B - úspěšnost 67,0% - 74,99%     (pro rok 2016 to bylo 71,0% - 77,99% )
 • Senior C - úspěšnost < 66,99%     (pro rok 2016 to bylo < 70,99%)

Jak se určují hranice pro jednotlivé kategorie A, B a C?

Aby se předešlo spekulacím z řad střelců, kteří chtějí zůstat v nižší kategorii a naschvál pokazí v závěru sezony jeden či více závodů, popř. z některého závodu odjedou dříve, jsou pravidla započítávání výdledků a tvorbě kategorií následující :

 • střelci NENÍ započítáván nedokončený závod
 • předem byl určen seznam závodů, ze kterých se vypočítává průměr úspěšnosti střelce (ze sezóny 2016 bylo vybráno 16 závodů se 100 a více terči)
 • do základního rozdělení kategorie Senior byly použity průměry střelců, kteří absolvovali minimálně 3 závody (celkový počet těchto střelců byl v loňském roce 102)
 • následuje rozdělení na třetiny a tím určení jednotlivých hranic pro kategorie - zaokrouhleno na celá procenta (hranice mezi kategoriemi jsou 67% a 75%)
 • poté se doplní střelci s absolvovanými dvěmi či jedním závodem dle průměru do vzniklých kategorií
 • střelcům, kteří neabsolvovali žádný závod v sezóně 2016, se přenáší kategorie z předešlého roku
 • ke střelcům, kteří neabsolvovali žádný z hodnocených závodů po dobu tří let po sobě, bude přistupováno jako k nezařazeným a budou v první sezóně po návratu opět rozřazováni v průběhu závodů (kromě kategorie C, která zůstává platná).

Pokud by jste měl někdo jiný názor či připomínku, vložte ho prosím do komentáře pod článkem nebo mi ho zašlete mailem.

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici datumy narození všech střelců, zejména těch co nejsou registrováni na stránkách!, mohlo by se stát, že nám někde unikl přechod mezi kategoriemi Junior / Senior / Veterán / Superveterán. Pokud jste našel někdo u svého zařazení vzhledem k základním kategoriím chybu, pošlete mi prosím toto upozornění společně s datem narození na email: novakr@asat.cz . To samé platí pro jakékoli reklamace výsledků a zařazení. Nikdo není neomylný a v takovém počtu dat se lehce udělá chyba.

Střelbě zdar!

Radek Novák

Komentáře

Přidat komentář »

Žádný komentář nebyl vložen.

Přidat komentář

Komentáře smějí přidávat pouze registrovaní střelci.

Máte-li registraci, přihlaste se

 

 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2019 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.