Rozdělení kategorií pro rok 2018

Ikona datum 17.02.2018     Ikona dokumnety 2    

Stejně jako v předchozím roce byly vyhodnoceny výsledky 16 větších závodů i za rok 2017 (100 a více terčů) a rozděleny kategorie střelců pro závody v loveckém parkúru (sporting) a compak sportingu platné pro střeleckou sezónu 2018

Z českých střelců, kteří se zúčastnili v roce 2017 tří a více závodů, byl nejúspěšnější Pavel Zázvorka s úspěšností 90,2%. Nejhojnější účast měl stejně jako v roce 2016 Martin Divišek st., který se zúčastnil všech 16 hodnocených závodů, což je 2440 terčů. Celková průměrná úspěšnost 16 hodnocených závodů stoupla z původních 69,59% na 72,78% z celkového počtu 204 910 hodnocených terčů od 422 střelců. (Pozn. Střelcům se započítávají jen dokončené závody). Změna mužské výkonnostní kategorie se týká 61 střelců. Nejtěžším závodem dle úspěšnosti zásahů 68,39% bylo Finále ČP  dne 7.10.2017 na Vráži, naopak nejlehčí byl s úspěšností 81,58% závod Lovecký parkúr 120 terčů dne 11.6.2017 na střelnici Doubrava.

Z důvodu zjištění několika chybných zařazení do kategorie a spravedlivého vyhodnocování prosím pořadatele závodů v LP a CS o dodržování tohoto zařazení a  i o včasné zasílání výsledků všech závodů uvedených na stránkách ASAT. Střelce prosím o kontrolu svého správného zařazení při každém závodě.

V připojeném seznamu střelců jsou i všichni zahraniční střelci, kteří v loňském roce navštívili střelecké závody v ČR, aby byla ulehčena práce pořadatelům při zařazování těchto střelců do kategorií. Ze seznamu byli odstraněni střelci, kteří se hodnocených závodů nezůčastnili tři a více let po sobě, k nim bude celý rok přistupováno jako k novým nezařazeným střelcům, kdy se dle výsledku první půlky závodu stanoví kategorie.  Pořadatelům při registraci střelců také ulehčí práci seznam přihlášených střelců na jednotlivé soutěže s jasným rozlišením střelců se zaplaceným členským příspěvkem viz. přehled přihlášených na jednotlivé soutěže. (členské číslo -18 má zaplacen členský příspěvek pro rok 2018 a je zde vidět i kategorie).  Prosím tedy střelce o přihlašování na jednotlivé soutěže.

Rozdělení bylo provedeno podle stejného principu jako v předchozích letech. Níže je znovu uveden celý postup, jak jsme dospěli k zařazení jednotlivých střelců.

Základní rozdělení se pro rok 2018 mění takto :

 • Junior - datum narození 1.1.1998 - 31.12.2004
 • Man - datum narození 1.1.1963 - 31.12.1997
 • Senior - datum narození 1.1.1953 - 31.12.1962 (bývalí veteráni)
 • Veteran - datum narození 1.1.1946 - 31.12.1952 (bývalí superveteráni)
 • Master - datum narození před 31.12.1945 
 • Lady - bez rozdílu věku

Pro potřeby ASATu je dále rozdělena kategorie "Muži" na 3 části podle úspěšnosti střelby v roce 2017 následovně:

 • Man A - úspěšnost > 78,0%     (pro rok 2017 to bylo > 75,0%)
 • Man B - úspěšnost  72,0% - 77,99%     (pro rok 2017 to bylo 67,0% - 74,99% )
 • Man C - úspěšnost < 71,99%     (pro rok 2017 to bylo < 66,99%)

Jak se určují hranice pro jednotlivé kategorie A, B a C?

Aby se předešlo spekulacím z řad střelců, kteří chtějí zůstat v nižší kategorii a naschvál pokazí v závěru sezony jeden či více závodů, popř. z některého závodu odjedou dříve, jsou pravidla započítávání výdledků a tvorbě kategorií následující :

 • střelci NENÍ započítáván nedokončený závod
 • předem byl určen seznam závodů, ze kterých se vypočítává průměr úspěšnosti střelce (ze sezóny 2017 bylo vybráno 16 závodů se 100 a více terči)
 • do základního rozdělení kategorie "Muži" byly použity průměry střelců, kteří absolvovali minimálně 3 závody (celkový počet těchto střelců byl v loňském roce 105)
 • následuje rozdělení na třetiny a tím určení jednotlivých hranic pro kategorie - zaokrouhleno na celá procenta (hranice mezi kategoriemi jsou 72% a 78%)
 • poté se doplní střelci s absolvovanými dvěmi či jedním závodem dle průměru do vzniklých kategorií, u těchto střelců není z důvodu malého počtu hodnocených závodů (<3) možné přeskočit o více než jednu kategorii (možné jen z C do B nebo z A do B)
 • střelcům, kteří neabsolvovali žádný závod v sezóně 2017, se přenáší kategorie z předešlého roku
 • ke střelcům, kteří neabsolvovali žádný z hodnocených závodů po dobu tří let po sobě, bude přistupováno jako k nezařazeným a budou v první sezóně po návratu opět rozřazováni v průběhu závodů (kromě kategorie C, která zůstává platná).

Pokud by jste měl někdo jiný názor či připomínku, vložte ho prosím do komentáře pod článkem nebo mi ho zašlete mailem.

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici datumy narození všech střelců, zejména těch co nejsou registrováni na stránkách!, mohlo by se stát, že nám někde unikl přechod mezi kategoriemi Junior / Man / Senior / Veteran / Master. Pokud jste našel někdo u svého zařazení vzhledem k základním kategoriím chybu, pošlete mi prosím toto upozornění společně s datem narození na email: novakr@asat.cz . To samé platí pro jakékoli reklamace výsledků a zařazení. Nikdo není neomylný a v takovém počtu dat se lehce udělá chyba.

Nové střelecké sezóně zdar!

Radek Novák

Komentáře

Přidat komentář »

Žádný komentář nebyl vložen.

Přidat komentář

Komentáře smějí přidávat pouze registrovaní střelci.

Máte-li registraci, přihlaste se

 

 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2019 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.