Střelnice Ústaleč mění tvář a místo

Ikona datum 25.10.2017    

Vážení příznivci sportovní střelby,

Letošní rok byl pro naši střelnici poměrně zajímavý, rád bych vás proto seznámil s novinkami, a některými mými postoji, které v příštím roce ovlivní náš nový směr. Nechce se mi s touto problematikou vystoupit na sváteční valné hromadě ASAT, kde spíše budou převládat pozitivní zprávy a hodnocení úspěšného roku, plácání po zádech a rozjařené úsměvy.

Jak jistě všichni víte, v červnu 2017 došlo k víceméně tajnému prodeji pozemku střelnice v Ústalči novému majiteli, jehož podmínky nebyly pro budoucnost a udržení současné kvality akceptovatelné. V určité fázi jsem dokonce uvažoval o tom, že skončím úplně. Toto řešení by však bylo příliš jednoduché, nehodné dosavadního úsilí, které jsme budování střelnice v Ústalči všichni věnovali a nedopustím, aby byli potrestáni v konečném důsledku střelci, kteří k nám jezdí a podporují nás.

Ale zdaleka největším stimulem k řešení této svízelné situace byla obtížně skrývaná radost některých střelců a dokonce i některých organizátorů závodů nad naším možným koncem. Je to pro mne velice obtížně pochopitelné.

Jak to tak bývá, každá negativní věc přinese vždycky něco pozitivního, a tak se stalo i v našem případě. Situace se díky přátelům v mém okolí vyřešila rychleji, než jsme sami čekali.

Od roku 2018 se stěhujeme do nových prostor, coby kamenem dohodil od střelnice současné. Ze současné sedmihektarové plochy bude prostor více než sedminásobný a rovněž zázemí bude o dost kvalitnější než to současné. Prosíme vás o shovívavost několik prvních měsíců, musíme vymyslet mnoho organizačních věcí, načíst reliéf krajiny, nainstalovat v terénu vysoké věže, vymyslet logistiku vašich přesunů a mnoho další detailů, které si budou muset sednout do aktuální situace.

Nová střelnice dokáže pojmout až 24 střelišť najednou ve velmi členitém terénu a nabízí přímo ukázková stanoviště pro CS. Jsme moc zvědaví, jak se vám bude líbit. Tak, jako v roce 2017, investujeme opět značnou částku do vybavení, plánujeme koupit automatické vypouštění Progetti pro CS a snad již konečně léta avizované ZZ. Pevně věříme, že budete spokojeni, uděláme pro to maximum.

Vítán je každý, jedno zda člen, nečlen, našinec, cizinec, černá ovce nebo střelecká celebrita. Nebudu dělat rozdíly a nijak se vymezovat vůči žádným skupinám. Nebudu se zapojovat do žádných sporů a rozhodně se příští rok nebudu angažovat v žádných asociacích, dokud neodejdou nebo se nezmění v jejich vedení lidé, kteří dokážou mít radost z toho, že z mapy zmizí střelnice, která pořádá za rok patnáct závodů. Kteří to jsou, sami dobře vědí, nechám to na nich a jejich svědomí.

Nechci hodnotit moje poměrně krátké působení na poli sportovní střelby, aby to nevyznělo příliš pateticky. Mám ale čisté svědomí. Všechno, co jsem udělal, mne dodnes naplňuje radostí, přestože je všechno už dávno zapomenuto. Moje práce a přátelství s těmi, kteří při mně stojí všechna ta léta od těžkých začátků až po úspěchy v současnosti plně vyváží to, co o sobě někdy musím poslouchat v současné době. Chápu, že mám kolem sebe lidi, kteří mi to rádi zkresleně donesou nebo účelově změní moje výroky a ty, kteří to rádi dvojsmyslně řeknou, ale stejně, nebaví mě to.

Mám už dost současné situace, která v ASAT trvá již několik let. Nechápu tvrdošíjný postoj vedení neustále za každou cenu kriminalizovat bývalého prezidenta, přestože orgány činné v trestním řízení oznámení dvakrát odložily. Zajímalo by mne, kolik tahle chuť po krvi už stála peněz. Za minulostí, ať už byla jakákoli, je nutné udělat tlustou čáru a začít znovu. Touha po pomstě nás nikam neposune, naopak vyvolává další negativní důsledky. Kdybych věděl, jak budou vypadat vztahy mezi jednotlivými sekcemi v ASAT i vztahy mezi námi, nikdy bych nehlasoval tak, jak jsem na valných hromadách v době změn hlasoval.

Současný ASAT je řízen nesmírně autoritářsky, vedení, a nejen to, je manipulováno u táborových ohňů či v restauracích mezi závodními dny v podstatě jedinou osobou, které sice nechybí pracovitost a chuť něco změnit, zarputilost a výdrž, ale schopnost uznání cizí práce a zejména empatie k ostatním je bohužel téměř nulová a některá rozhodnutí děsivě bezohledná, některá přinejmenším problematická, když ne úplně hloupá.

Na druhé straně stojí neméně zdatný manipulátor plný zloby a zklamání nad tím, jak se ASAT postavil k jeho dlouholeté práci a označil ho za největšího zločince, o poznání chytřejší a velmi úspěšný ve svém počínání. Abych řekl pravdu, příliš se mu nedivím. Mnohem lepší by bylo jeho schopností a postavení využít, je to totiž jenom politika a vezměte si příklad právě z ní, domluvit se dá totiž skoro všechno a nemusíte být zrovna všichni přátelé. Výsledkem toho všeho jsou ale rozdělené rozpočty téměř všech disciplín v asociaci, nesouhra mezi ČMMJ a ASAT, negativní postoj mateřské organizace FITASC k naší republice a zřetelně velice umně spletená averze mezi jednotlivými organizátory závodů a jejich příznivci, kteří se organizují do skupinek, a která je cítit již několik let. První, kdo nevydržel snášet hloupé řeči o své práci a být součástí tohoto cirkusu, byla střelnice v Písku. Nyní se přidáváme my.

Nenechám se manipulovat žádnou ze stran, která usiluje o vliv a moc, přestože se o to neustále střídavě pokouší obě. Opouštím ASAT ne kvůli tomu, abych zvrátil moc na druhou stranu, jak je vám podsouváno. Vyhlašuji neutralitu, končím s podporou vedení, protože se mi zdá, že i ostatní, označovaní jako nepřátelé, mají co říct a nabídnout. Nebudu se angažovat v žádných politických hrách. Mým jediným cílem jsou kvalitní závody na kvalitně připravené a vybavené střelnici, které budou radostí pro vás i evropské střelce, bez direktivní diskriminace nikoho z vás.

  Býval bych ocenil snahu organizace a jejích vrcholových funkcionářů mi pomáhat v dalším růstu, zejména když vás o to veřejně požádám, jako tomu bylo letos. Kromě velmi efektivní pomoci onoho „defraudanta“, kterého neustále chcete dostat do vězení, necítím absolutně žádnou podporu v našem úsilí se dostat na samý vrchol organizování střeleckých závodů FITASC. Cesta k nim je pro jednoho člověka bez podpory velmi riskantní finančně i organizátorsky a není možná bez spolupráce s mateřskou organizací, která jako podmínku schválení vyžaduje další platbu do kasy. Sice symbolickou, ale pro mne nepochopitelnou.

Moje představa o fungování asociace je poněkud jiná. Od vedení bych čekal, že dokáže sehnat jiné zdroje peněz, než ze členských příspěvků, nesmyslných diskriminačních memorand a poplatků za závody od organizátorů, kteří jsou za vrcholné akce trestáni odvodem desátku. Otevřete ASAT pro cizince, měli by o to určitě zájem. Zvážil bych, zdali by neměly vrcholné akce pro členy být naopak dotované a nejlevnější, když oni jsou ti, kvůli kterým to děláme, a ztráta pro organizátora refundována tak, jako to má střelecký svaz. Když jsme dokázali sehnat peníze na hlavní cenu nejmenovaného střeleckého seriálu po dobu sedmi let, a pak ještě o pěkných pár let později také, dokážete to také. Ostatně ani pro mne by nebyl problém věnovat ASAT nějaké peníze třeba po úspěšné GP FITASC, se kterou mi ASAT pomohl (třeba jako letos L)

Chce to ukázat, že máte srdce, a ne jen plná ústa pomluv a hloupých řečí. Už nehodlám snášet výhrady k naší práci, dáváme do toho tolik úsilí a prostředků, že se úspěch prostě dostavit musel. Kdo k nám nechce jezdit, ať zůstane doma, nenutíme Vás a necítíme k Vám žádnou zášť, máte na svůj názor právo. Nechceme vás trápit pohledem na naše unavené obličeje, nechceme vás nechat trápit se plahočením se po střelnici s příliš velkým množstvím střelišť, stále stejnými terči a v nudném prostředí. Nechte nás ale na pokoji, chovejte se, jako bychom neexistovali. Bude hezky vidět, o koho se jedná. Všechno bude jasné, tak jak to mám rád.

Tolik asi k tomu, proč jsem se v letošním roce rozhodl ukončit spolupráci s ASAT. Snad jsem vše napsal jasně a srozumitelně. Rozhodnutí není zcela určitě nezvratné, ale moc na změny nevěřím, už jste ve svých postojích příliš daleko.

Program našich závodů pro příští rok najdete již pouze na našem webu www.parcours.cz  a dle vyjádření prezidenta ASAT vám nemohu zaručit, že nebudou kolidovat s některými termíny závodů, které budou označeny jako ASAT friendly, přestože jsou všechny termíny v obvyklých víkendech a zveřejnil jsem je jako první.

A na závěr ještě jedna informace: pro několik málo akcí se rýsuje velice zajímavá možnost pořádat závody v samotném srdci Šumavy, jen kousek od národního parku, rovněž s fantastickým zázemím a výhledy na nejvyšší šumavské vrcholy. Projekt je sice ve fázi myšlenky, ale cesta je asi otevřená. O všem vás budeme informovat…chcete-li, sledujte nás a zachovejte nám přízeň.

 

Přeji vám všem pevnou ruku a zdravou mysl a děkuji za celých deset let mezi vámi.

Mám v plánu zůstat dál!

                                                                                     Marek Škanta a celá střelnice Ústaleč                                                                                                                                                   

Komentáře

Přidat komentář »

Žádný komentář nebyl vložen.

Přidat komentář

Komentáře smějí přidávat pouze registrovaní střelci.

Máte-li registraci, přihlaste se

 

 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2019 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.