O asociaci střelců na asfaltové terče

Působnost a poslání ASAT

ASAT je dobrovolnou organizací občanů, sdružených s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných brokových zbraní se zvláštním zřetelem na disciplíny spadající do působnosti FITASC. ASAT pořádá vrcholné soutěže zařazené do série Českého poháru a také Mistrovství ČR ve všech vyhlášených disciplínách. Do její působnosti spadá i pořádání mezinárodních soutěží. ASAT organizuje a řídí státní reprezentaci v disciplínách řízených FITASC. ASAT je oprávněna vydávat a upravovat pravidla sportovní střelby, vydávat v rámci disciplín ve své působnosti svým členům licenci trenéra a rozhodčího. ASAT dbá na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ASAT probíhaly podle pravidel vydaných mezinárodními organizacemi nebo ASAT.

Logo FITASC

ASAT je jedinou organizací v ČR zastupující sportovní střelbu ve „Federation Interantionale de Tir aux Armes sportives de Chasse“ FITASC. Pro mezinárodní styk je užívána upravená anglická transkripce „Association of Clay target shooters“

Členství a práva členů ASAT

Individuelním členem ASAT na jedno roční odbobí se může stát každý občan ČR na základě úspěšné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku. Občané mladší 18ti let se mohou stát členy ASAT pouze se souhlasem zákonného zástupce. Čestným členem se může stát občan bez rozdílu státní příslušnosti na základě schválení Řídícím výborem. Všichni členové, kteří zaplatili členské příspěvky na příslušný rok v souladu s rozhodnutím Valné hromady mají právo:

Sekce a komise ASAT

Pro jednotlivé sekce, kde je vždy v čele výkonný prezident, jsou také voleni zástupci do komise dané sekce, kteří společně řídí a organizují vrcholové závody ASAT jako Mistrovství ČR, Český pohár.

Lovecký parkúr (Parcour d´chasse, Sporting) - je nejrozšířenější diciplnínou FITASC.  ASAT spoluorganizoval v ČR několik Grand prix, Mistrovství Evropy v roce 2003, 2005 a 2013. Vrcholem bylo Mistrovství světa na Konopišti v roce 2007, kterého se zúčastnilo tehdy rekordních 1002 závodníků z 31 zemí světa.

Compak parkúr (Compak sporting) – je oficiální název této mladší disciplíny, která není tak náročná na prostor a obsluhu, dá se prakticky adaptovat v rámci standardní střelnice (skeet, trap).

Univerzální trap (Fosse universelle) - je velmi populární hlavně v jižní Evropě, v zákopu je umístěno 5 vrhaček, které vypouští terče náhodně, z každého stanoviště dostane střelec všech 5 terčů v libovolném pořadí.

Lovecká kombinace (combinée chasse) - je staronovou disciplínou pod křídly FITASC, již v roce 1921 se střílelo kulovými zbraněmi na tzv. „siluety“ terče zvěře. Dnes jde o kombinaci kulových a brokových disciplín (víceboj).


Úspěchy ASAT

Od našeho prvního vystoupení na ME v Univerzálním trapu v roce 1994 ve Villeneuve sur Lot ve Francii se naši střelci každoročně pravidelně zúčastňují ME a MS jak v univerzálním trapu, tak i v loveckém parkúru. Rovněž tak cestují i na některé GP FITASC v zahraničí a to také v obou disciplinách.

A naše největší sportovní úspěchy?

Chronologicky to jsou:
ME UT 1996 Bologna - stříbro senioři J. Paroubek, 6. místo senioři J. Hojný, bronz družstva senioři J. Paroubek, J. Hojný, P. Činčera
ME UT 1998 Nancy - stříbro senioři J. Paroubek
MS UT 2001 Portugalsko – stříbro superveteráni J.Dobeš
MS UT 2002 Řím - zlato super veteráni J. Dobeš
ME UT 2002 Kypr - stříbro super veteráni J. Dobeš
ME UT Korsika - stříbro družstva superveteráni – J,Dobeš, J,Janovský, J.Sládek
ME UT 2005 Sicílie –bronz družstva supervertáni – J.Dobeš, J.Janovský, J.Sládek
MS UT 2005 Kypr – bronz J.Janovský
Vyhlášení Světového poháru UT 2005 – senioři, K.Pučálka 5.místo

V disciplíně LP a CS ( lovecký parcour a compak sporting) se naši střelci pravidelně zúčastňují ME, MS, GP, s výborným umístěním v popředí startovního pole, při obrovské účasti závodníků ve všech kategorirích. (700-1000 střelců).

V disciplíně kombinovaná střelba naše družstvo na 1. ME jako disciplnína FITASC první místo ( J.Buksa, Ing. J.Kořínek, Karel Kotrc, Karel Mrhálek, Ing. M.Šlechta, P. Zázvorka ). V letošním roce bylo družstvo ve stejné sestavě stříbrně na ME v Itálii.


 

Asociace ASAT, Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 730 125 690, e-mail: asat@asat.cz
© Asociace ASAT 2019 - všechna práva vyhrazena. Realizace Jaroslav Stýblo.