1 2 aim

Aktuality

Mimořádná členská schůze 2023

Dne 7. 10. 2023 proběhla mimořádná členská schůze ASAT, kde jediným bodem schůze byla přeměna asociace na federaci a úkony s tím spojené. Členská schůze ASAT schválila tuto přeměnu a dále pověřila řídící výbor ASAT k dopracování a schválení stanov federace.

Naši sponzoři

Sponzor pro Český pohár v Loveckém parkúru:

Logo CZ

 

Sponzor pro Český pohár v Compak Sportingu:

Logo CC a RM

 

Sponzor pro Loveckou kombinaci:

Loga Norma a Kozap

 

 

Sponzor pro Univerzální trap:

Fish and Hunt, Bornaghi logo