1 2 aim

Aktuality

ČLENSKÁ SCHŮZE ASAT

Prezident ASAT svolává ČLENSKOU SCHŮZI na den 06.11.2021 do restaurace Stará myslivna, Konopiště 2, Benešov od 15:00 hodin.

Program ČS ASAT 2021

1. Zahájení
2. Volba řídícího schůze, mandátové, návrhové a volební komise ČS
3. Schválení programu ČS
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
5. Zpráva prezidenta ASAT
6. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro LP, CS a LK
7. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro UT
8. Zpráva zástupce pro LK
9. Zpráva předsedy komise rozhodčích
10. Zpráva administrátora stránek ASAT
11. Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
12. Návrh a schválení kalendáře vrcholových soutěží na rok 2022
13. Projednání pojištění členů ASAT
14. Schválení členských příspěvků ASAT na rok 2022
15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2022
16. Projednání dotačních titulů a jiné materiální podpory
17. Odměňování rozhodčích + manipulační poplatky za přihlašování
18. Rozšíření Řídícího výboru o nové dva členy – tajemník + zbrojíř
19. Volba řídících orgánů ASAT
20. Volba administrátora stránek
21. Návrh na zrušení pobočného spolku
22. Schválení dodatečného financování webu - Graweb
23. Zanesení změn z ČS do Stanov spolku - odměňování rozhodčích + manipulační poplatky, členské příspěvky, členové ŘV
24. Diskuse
25. Usnesení a závěr

JUNIORKA TEREZA ZÁVIŠKOVÁ SE STALA MISTRYNÍ SVĚTA V TRAPU

JUNIORKA TEREZA ZÁVIŠKOVÁ SE STALA MISTRYNÍ SVĚTA V TRAPU

Na Mistrovství světa, které se konalo ve dnech 3. - 8. 8. 2021 ve Španělské Malaze se podařilo juniorce Tereze Záviškové získat historicky první titul mistryně světa pro Českou republiku. Družstvo žen, ve složení Tereza Závišková, Adéla Janouškovcová a Diana Janouškovcová získalo 3. místo. Všem gratulujeme!

LOVECKÝ PARKÚR 150 TERČŮ DNEŠICE VI. KOLO ČP

Vážení sportovní střelci,
jsme velice rádi, že jste projevili  zájem o závod CZ Českého poháru v loveckém parcouru konaného v sobotu 4.září 2021 ve Dnešicích. Chtěli bychom vás upozornit na omezenou kapacitu střelnice. Dále děkujeme všem, co zvažují neúčast, za včasné odhlášení na webu. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 2.9.2021. Časový rozpis rund bude na stránkách ASAT nejpozději v pátek 3.9. v 17 hod
Na pátek jsme pro vás od 15 hod připravili kromě klasického tréningu již tradiční Dnešický Billiard A nově soutěžní tréning kulovnicí na běhavé prase na vzdálenost 50 m s okamžitým elektronickým vyhodnocením a zobrazením každého výstřelu.
SK CINDERELLA DNEŠICE

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVECKÉM PARKÚRU MAĎARSKO

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVECKÉM PARKÚRU MAĎARSKO

Ve dnech 15. - 18. 7. 2021 proběhlo na střelnici Galgamásca v Maďarsku Mistrovství světa v loveckém parkúru. Našemu teamu (ve složení Pavel Zázvorka, Přemysl Činčera, Václav Vaňáč) se podařilo získat v kategorii Senioři 3. místo. Gratulujeme!