1 2 aim

ČLENSKÁ SCHŮZE ASAT

Prezident ASAT svolává ČLENSKOU SCHŮZI na den 06.11.2021 do restaurace Stará myslivna, Konopiště 2, Benešov od 15:00 hodin.

Program ČS ASAT 2021

1. Zahájení
2. Volba řídícího schůze, mandátové, návrhové a volební komise ČS
3. Schválení programu ČS
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
5. Zpráva prezidenta ASAT
6. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro LP, CS a LK
7. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro UT
8. Zpráva zástupce pro LK
9. Zpráva předsedy komise rozhodčích
10. Zpráva administrátora stránek ASAT
11. Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
12. Návrh a schválení kalendáře vrcholových soutěží na rok 2022
13. Projednání pojištění členů ASAT
14. Schválení členských příspěvků ASAT na rok 2022
15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2022
16. Projednání dotačních titulů a jiné materiální podpory
17. Odměňování rozhodčích + manipulační poplatky za přihlašování
18. Rozšíření Řídícího výboru o nové dva členy – tajemník + zbrojíř
19. Volba řídících orgánů ASAT
20. Volba administrátora stránek
21. Návrh na zrušení pobočného spolku
22. Schválení dodatečného financování webu - Graweb
23. Zanesení změn z ČS do Stanov spolku - odměňování rozhodčích + manipulační poplatky, členské příspěvky, členové ŘV
24. Diskuse
25. Usnesení a závěr