1 2 aim

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY

Výše členských příspěvků

střelci:      1000 Kč do 31.3.2022 (včetně pojištění odpovědnosti)
                  1200 Kč od 1.4.2022 (včetně pojištění odpovědnosti)

rozhodčí:  200 Kč do 31.3.2022
                  300 Kč od 1.4.2022

čísla účtů

sekce LP, CS, LK a rozhodčí - 271205788/0300 - pozor změna účtu!!!
(IBAN CZ59 0300 0000 0002 7120 5788, BIC (SWIFT) CEKOCZPP)

sekce UT- 271206211/0300
(IBAN CZ84 0300 0000 0002 7120 6211, BIC (SWIFT) CEKOCZPP)

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení. VS není potřeba uvádět.

PRO NOVÉ ČLENY:

Vyberte Vámi preferovanou sekci. Členem ASAT jste v obou případech pro všechny disciplíny. Výše příspěvků a čísla účtů jsou stejná jako pro stávající členy. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení, jméno, datum narození a mailem o platbě informujte na email asat@asat.cz. Noví členové musí mít schválenou přihlášku pověřenou osobou a sami se zaregistrovat na stránkách www.asat.cz, pokud již nejsou registrováni! Přihlášku je třeba zaslat vyplněnou a podepsanou, formulář najdete ke stažení zde. Pověřenou osobou se rozumí členové ŘV a zástupci memoranda střelnic.

Registrací na www.asat.cz, vyplněním přihlášky a uhrazením členského příspěvku členové souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění a jejich poskytnutí řídícím orgánům a komisím ASAT za účelem evidence členů a poskytování informací týkající se střeleckých soutěží a vedení asociace.