1 2 aim

Kontakt

S jakoukoli otázkou, žádostí nebo problémem nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

ASAT - Asociace střelců na asfaltové terče   (angl. Association of Clay target shooters)

IČ 43753523
Doručovací adresa: Lánovská 695, 543 01 Vrchlabí
Email: asat@asat.cz
Bankovní spojení: 
   sekce LP,CS a LK č.ú.:   271205788 / 0300    (IBAN CZ59 0300 0000 0002 7120 5788, BIC (SWIFT) CEKOCZPP)
   sekce UT č.ú.:  271206211 / 0300    (IBAN CZ84 0300 0000 0002 7120 6211, BIC (SWIFT) CEKOCZPP)

Při placení členských příspěvků vyberte Vámi preferovanou sekci. Členem ASAT jste v obou případech pro všechny disciplíny. Více info o možnostech platby členských příspěvků a seznam členů ZDE. Noví členové musí mít schválenou  přihlášku  pověřenou osobou a zaregistrovat se na stránkách asat.cz, pokud již nejsou registrováni!
 

Prezident ASAT

Michaela Štenglová    +420 721 540 667   stenglova@asat.cz

Výkonný prezident pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci

Igor Můčka    +420 777 035 999  igor.mucka@email.cz

Výkonný prezident pro univerzální trap

Robert Šimák    +420 731 195 697  robert.simak@centrum.cz

Účetní ASAT

 Ing. Luboš Kuchynka    +420 606 637 632  ucetni@asat.cz

Administrátor www stránek

Igor Pokorný    +420 602 736 276    pokorny@asat.cz


Komise pro lovecký parkúr, compak sporting a loveckou kombinaci

Ing. Jiří Janda - předseda komise +420 605 242 242  janda50@seznam.cz
Pavel Zázvorka - zástupce předsedy  +420 734 323 246   pzazvorka@seznam.cz
Jiří Štengl - člen   +420 602 258 403   stengl@asat.cz
Ing. Miroslav Jankovský - člen  +420 724 523 352  mjan1250@gmail.com
Tomáš Staněk - zástupce pro loveckou kombinaci  +420 774 124 322 Tomikpostrelovac@seznam.cz

 

Komise pro univerzální trap

Oldřich Vaňhara - předseda komise   +420 776 775 141  vanhara@vanhara.cz
Radek Kozák - zástupce předsedy  +420 777 903 355 kozak@aquamid.cz
Václav Vaňáč ml. - člen  +420 602 673 811  vanac.vaclav@gmail.com 
Václav Samek - člen +420 605 033 100 amekvaclav@seznam.cz
Dominik Horníček - člen +420 608 278 988 hornicek.dominik@outlook.com  

Komise rozhodčích

Ing. Radek Novák - předseda komise, hlavní rozhodčí ASAT +420 603 585 742  novakr@asat.cz
Libor Novák - zástupce předsedy   +420 721 972 918
Tomáš Veselka - člen +420 604 344 831 veselkatomas@seznam.cz

Kontrolní komise

Jiří Štengl - předseda komise   +420 602 258 403  stengl@asat.cz
Milan Rybín - zástupce předsedy   +420 736 528 959   milan.rybin@seznam.cz
Přemysl Činčera - člen +420 777 730 803 cincerapremysl@seznam.cz
 


Tučně označení jsou zvolení členové řídícího výboru asociace.