1 2 aim

Mimořádná členská schůze

President ASAT svolává mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI na den 8.10.2022 do restaurace Vráž na střelnici Vráž od 17-18 hod (podle ukončení sobotního závodu na Vráži). 

Jelikož bude každoroční členská schůze přesunuta na únor roku 2023, je potřeba schválit potřebné náležitosti před koncem roku 2022. 

 

1. Návrh a schválení kalendáře vrcholových soutěží na rok 2023

2. Schválení členských příspěvků ASAT na rok 2023

3. Návrh na schválení financování nového webu

Jedná se o nový WEB/webový program, který bude poskytovat veškerý komfort pro střelce. Systém bude plně automatizován a to v těchto následujících bodech:

- web bude přeložen do jiných jazyků (lze překliknout)

- členské příspěvky se budou hradit online, či přes bankovní převod s tím, že systém po přičtení platby automaticky střelce zařadí do systému jako nového člena

- platby na zahraniční závody se budou moci hradit obdobně - na každý takový závod bude vytvořen QR kód, aby již nevznikaly problémy s platbou

- na jednotlivém závodě bude možnost přihlášení i pro rozhodčího

- systém bude poskytovat jednotnou databázi všech střelců (nejen zbrojního průkazu), aby mohl pořadatel celý seznam stáhnout a rovnou tak předejít zdlouhavému procesu při ranním přihlašování na závodě

- program bude nastavený tak, že se po každém kole ČP automaticky spočítají výsledky a budou tak průběžné výsledky ČP dostupné vždy na webu, program bude dále také sám zařazovat střelce do kategorií (předem určené kritéria)