1 2 aim

Prezident ASAT svolává členskou schůzi

Prezident ASAT svolává ČLENSKOU SCHŮZI na den 4. února 2023 do hotelu Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11 od 14:00 hodin.

Program ČS ASAT 2023:
1. Zahájení
2. Volba řídícího schůze, mandátové, návrhové a volební komise ČS
3. Schválení programu ČS
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulé ČS
5. Zpráva prezidenta ASAT
6. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro LP, CS a LK
7. Zpráva výkonného prezidenta ASAT pro UT
8. Zpráva zástupce pro LK
9. Zpráva předsedy komise rozhodčích
10. Zpráva administrátora stránek ASAT
11. Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
12. Doplnění kalendáře vrcholových soutěží na rok 2023
13. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2023 
14. Schválení mimořádné odměny pro členy za jejich nadměrnou práci
15. Návrh na změny pravidel hospodaření (dle přílohy č.1)
16. Návrh na změnu stanov ASAT (dle přílohy č.2)
17. Schválení soutěžního řádu
18. Schválení výše odměňování pro tajemníka/administrátora stránek a účetního
19. Volba předsedy kontrolní komise a jejich členů
20. Volba předsedy komise pro LP, CS a LK
21. Volba výkonného prezidenta, předsedy komise pro UT a jejich členů
22. Diskuse
23. Usnesení a závěr

Michaela Štenglová

Dokumenty ke stažení