1 2 aim

Rok 2023

Ráda bych Vám jménem Asociace střelců na asfaltové terče všem popřála hodně štěstí, pevné zdraví a lásky do nového roku, a hlavně hodně střeleckých úspěchů!

Michaela Štenglová