1 2 aim

Rozdělení kategorií – rok 2022

V letošním roce došlo k několika změnám při rozdělování do kategorií Muži z důvodu spravedlivějšího umístění střelců v jednotlivých disciplínách. Pro rok 2022 byly vytvořeny 2 samostatné kategorie pro disciplínu Lovecký parkur a disciplínu Compak Sporting. Střelci tak byli zařazeni do kategorie na základě skóre v disciplínách, kterých se zúčastnili v roce 2021.

Jak je známo a nyní je zřetelně vidět v tabulce, tak disciplína Compak Sporting má podstatně vyšší procentuální nástřel než Lovecký Parkur. Historicky tak docházelo k umělému zařazení střelce do vyšší kategorie, pokud se střelec zúčastnil pouze jednoho závodu v Compak Sporting. Tento střelec se pak pro příští rok ocitl ve vyšší kategorii, než odpovídalo jeho skutečnému výkonu.

Nový systém rozdělování do kategorií prakticky znemožní chybné zařazení střelce do jiné kategorie. Zařazení v závodech v roce 2022 tak bude přesně odpovídat výkonovému zařazení všech střelců.  

 

Zařazení do kategorií dochází na základě těchto kritérií:

LP – střelci, kteří se zúčastnili dvou a více závodů byly rozděleni do 3 stejných skupin. Tyto skupiny určily hranice pro jednotlivé kategorie. Hranice skupin byly zaokrouhleny na celé číslo v procentech. Do těchto skupin pak byly zařazeni střelci, kteří se zúčastnili pouze jednoho závodu.

CS – Vzhledem k menšímu množství uskutečněných ASAT závodů v CS byly všichni střelci rozděleni na 3 stejné skupiny. Tyto skupiny určily hranice pro jednotlivé kategorie. Hranice skupin byly zaokrouhleny na celé číslo v procentech.

Pokud se střelec zúčastnil v roce 2021 pouze disciplíny CS, pak bude v roce 2022 zařazen do kategorie v závodě v LP podle jeho zařazení v kategorii v CS. Totéž platí i v opačném případě pro střelce, který se zúčastnil pouze závodů v LP. Do budoucna je tedy žádoucí, aby se každý střelec zúčastnil závodů v LP i CS a mohl si tak vytvořit zařazení pro obě disciplíny.

Věřím, že tento systém budou střelci vnímat jako spravedlivý a odpovídající fair play.

Prosím o zprávu na e-mail hikemore@gmail.com pokud někdo nalezne v rozdělení do kategorie jakoukoliv chybu. Pracovalo se s velkým množstvím dat, a i přes pečlivou kontrolu se mohla vloudit chyba.

Všichni střelci, kteří jsou narozeni před 31. 12. 1966 spadají v roce 2022 do kategorie Senior. Své jméno tak nově v kategorii muži již nenalezne několik jubilantů :)

 

Aktuální tabulku naleznete zde:

Tabulka s rozdělením kategorií 2022

 

S pozdravem
Miroslav Všetula