1 2 aim

Upozornění - členská schůze 2023

S ohledem na problémy se stávajícím webem a nefungujícím odesíláním hromadných emailů bych Vás chtěla všechny upozornit, že byl na webu dne 5. 1. 2023 vyvěšen program schůze konané dne 4. 2. 2023 v hotelu Tři Věžičky. 


Ráda bych Vás tak touto formou pozvala na schůzi, na kterou následně bude navazovat vyhlášení Českého poháru v LP a CS a vyhodnocení střelců UT. Schůze tak proběhne od 14 hod. a bude na ni navazovat večeře v 18 hod. Následně proběhne vyhlášení spojené s večerní zábavou. Prosím Vás tedy o nahlášení osob pro rezervaci večeře a ubytování. Pozvánka na slavnostní večer platí samozřejmě i pro Vaše drahé polovičky.


Rezervace ohledně večeře a ubytování prosím potvrďte do 13. 1. 2023 na email: stenglovamichaela@centrum.cz

Dokumenty ke stažení